Jdi na obsah Jdi na menu
 


∙ Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA DaR

(Děti a Rodiče) v LUŽI

 1. Návštěvníci rodinného centra DaR v Luži (dále jen RC) se zavazují dodržovat provozní dobu (vyvěšeno na nástěnce v okně RC nebo na www.materskecentrum.estranky.cz).
 2. RC je určeno pro všechny – děti, rodiče, prarodiče, příbuzné i kamarády.
 3. Návštěvníci mají k dispozici šatnu, hlavní místnost s kuchyňkou, hernu, sociální zařízení, místnost s ping-pongovým stolem a přilehlou chodbu.
 4. Za bezpečnost a zdraví dítěte v RC odpovídá rodič nebo doprovázející osoba (platí pro celou budovu RC, přilehlou zahradu a park a vozovku)! Neponechávejte své dítě bez dozoru!
 5. K občerstvení jsou určeny dva stoly se židlemi v hlavní místnosti s kuchyní. Zákaz jídla a pití na koberci a v herně!

6. Případné poškození vybavení RC hradí po domluvě rodiče.

 1. Buďte ohleduplní ke kojícím matkám a spícím dětem!
 2. Na toaletě a v koupelně udržujte pořádek, především po svých dětech. Toaletní papír, mýdlo, jar a ručníky jsou zde k dispozici. Nezapomínejte na dostatečné umytí nočníku (také je zde k dispozici).
 3. Děti i rodiče musí být v dobrém zdravotním stavu (zákaz vstupu s infekčním onemocněním).
 4. Děti i jejich doprovod se přezouvají (k tomu je určena šatna).
 5. Před odchodem rodiče uklidí hračky po svém dítěti.
 6. V celé budově RC platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek a manipulace s otevřeným ohněm.
 7. V případě vzniku požáru je každý dospělý povinen použít hasící přístroj a ihned přivolat hasiče na telefonním čísle 150 a ihned i se svým dítětem opustit prostor RC.
 8. Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem.
 9. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat provozní řád, mohou být z RC vykázáni.
 10. Za kočárky a věci v šatně RC neručí.
 11. Každý návštěvník je povinen při příchodu uhradit symbolické vstupné 20,-Kč za dospělou osobu (s libovolným počtem dětí, za které odpovídá) nebo využije předplacené permanentky (10 vstupů za 180,-Kč). Každé samotné dítě starší 10 let také 20,-Kč (odpovídá rodič, i přestože není přítomen). Mimořádné akce mají vstupné uvedené na plakátech.
 12. Dbejte, aby Vaše dítě neubližovalo ostatním.
 13. Dbejte na třídění odpadu : komunální odpad, plasty a papír (použité jednorázové plenky patří do komunálního odpadu).
 14. Návštěvníkům je k dispozici malá knihovna – kontaktujte Marii Doležalovou.
 15. Peníze za předplacené permanentky se nevracejí.
 16. Elektrické spotřebiče (varná konvice, mikrovlnná trouba, el.sporák, tavná pistole) používejte jen s vědomím pracovnice RC a poté je vždy vyjměte z elektrické sítě.
 17. Každý návštěvník souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených v RC na webových stránkách www.materskecentrum.estranky.cz a na facebooku (https://www.facebook.com/RodinneCentrumDarLuze/).
 18. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

 

Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu RC. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu centra zapojit. Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v našem rodinném centru.